top of page
About Us

Le Programme “Be Responsible”

Asociația pentru Știință și Tehnologie în domeniul Beriliului (Beryllium Science and Technology Association, BeST) vă urează bun venit în cadrul programului său de gestionare a produselor cu beriliu denumit „Fiți responsabili”. Acest site oferă o introducere în utilizările obișnuite ale beriliului, precum și informații și îndrumări pentru îmbunătățirea siguranței lucrătorilor în timpul procesului de producție și de prelucrare a materialelor care conțin beriliu.  BeST reprezintă principalii importatori de beriliu în UE. O versiune detaliată, în limba engleză, a programului „Fiți responsabili” este disponibilă pe pagina www.berylliumsafety.eu.

Home

DATE DE CONTACT

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Bruxelles

Tel: +32 (0)2 213 74 20

Email: info @ beryllium . eu

Introduction

Introducere

Asociația beriliului „Beryllium Science and Technology” (BeST) a dezvoltat Programul de management responsabil pentru produsele care conțin beriliu „Be Responsible”, pentru a îmbunătăți continuu siguranța lucrătorilor în timpul producției și prelucrării materialelor care conțin beriliu.

Programul „Be Responsible” este un mijloc adecvat pentru a încuraja reducerea expunerii la beriliu la locul de muncă, în companiile de producție, prelucrare, asamblare, tratare a deșeurilor și reciclare și pentru a promova controale tehnice, practici de lucru și echipamente individuale de protecție recunoscute și disponibile, în vederea punerii în aplicare a prevederilor programului. 

Ce este beriliul (Be)? 

Beriliul este un element natural extras din minerale sub formă de metal beriliu. Beriliul pur are un punct de topire extrem de ridicat și este cel mai ușor dintre toate elementele solide chimic stabile. Beriliul este de trei ori mai ușor decât aluminiul, dar are o rigiditate specifică de șase ori mai mare decât oțelul. 

Care este cea mai frecventă utilizare a beriliului? 

Cea mai răspândită utilizare a beriliului este într-un aliaj metalic de cupru-beriliu (CuBe) care conține 2% sau mai puțin beriliu. Cel mai adesea, CuBe este produs sub formă de tije, bare, tuburi, plăci sau benzi (role). Aliajele care conțin beriliu sunt utilizate în echipamente electrice și electronice, echipamente medicale, dezvoltarea energetică, structuri subacvatice, matrițe pentru materiale plastice, presostate, aeronautică, industria aerospațială, telecomunicații, industria automobilelor și grea, unde fiabilitatea și durata lungă de viață sunt esențiale.

Sus pe pagină  ↑

Potential Health

Efectele potențiale ale expunerii la beriliu asupra sănătății

 

Lucrul cu materialele care conțin beriliu prezintă un risc pentru sănătate dacă nu se respectă practicile sigure, în special în procesele care generează praf. Inhalarea beriliului în suspensie poate provoca boli pulmonare grave la unele persoane.
 

BeST a pregătit un buletin de siguranță a beriliului care descrie pe scurt pericolele pentru sănătate asociate expunerii la beriliu, principalele surse de expunere și măsurile generale de control.

Producătorii și distribuitorii de produse pe bază de beriliu pregătesc fișele tehnice de siguranță (SDS) sau fișele de informații privind siguranța materialelor (FIS) pentru articole, care oferă sfaturi suplimentare privind sănătatea, securitatea și siguranța mediului și care trebuie citite și înțelese înainte de a lucra cu materiale care conțin beriliu.

Sus pe pagină  ↑

Beryllium Worker

Model de protecție a lucrătorilor cu beriliu

Modelul de protecție a lucrătorilor cu beriliu (MPTB), dezvoltat de-a lungul timpului, este nucleul programului „Be Responsible” și se bazează pe opt elemente care trebuie implementate de conducere și lucrători.

Asigurați-vă că beriliul 

 Ø Rămâne în afara plămânilor         Ø Este manipulat în zone de lucru dedicate beriliului curat

       Ø Nu intră în contact cu pielea        Ø Nu intră în contact cu îmbrăcămintea

       Ø Este păstrat la sursă                     Ø Este păstrat în zona de lucru

                                                Ø Este păstrat în fabrică                   Ø Este manipulat de lucrători instruiți anterior

Evident, acest model nu este o abordare unică și este posibil ca lucrătorii să aibă nevoie de tot sau doar de o parte a acestui model la locul de muncă.

Succesul acestui model confirmă ipoteza că performanța excepțională în materie de siguranță în lucrul cu beriliu poate fi atinsă prin susținerea siguranței de către managerii de operațiuni, utilizarea disciplinată a modelului de protecție a lucrătorilor cu beriliu și participarea activă a lucrătorilor.

Ghid general de sănătate și siguranță: FR DE EN ES IT

VIDEOCLIPURI - www.berylliumsafety.eu conține mai multe videoclipuri informative despre obiectivele operaționale (numai în limba engleză).

Sus pe pagină↑

Considerations

Lucruri de luat în considerare pentru activități specifice

 

BeST a dezvoltat practici de siguranță pentru activități specifice, după cum se arată mai jos.

Activități cu risc redus de inhalare

Ghid de prelucrare prin strunjire și frezare cu control numeric CNC: FR DE EN ES IT
Ghid de control al expunerii la tăierea cu ferăstrăul: FR DE EN ES IT
Activități de ștanțare (tăiere): FR DE EN ES IT

Activități cu risc probabil de inhalare

Ghid de control al expunerii la prelucrarea prin electroeroziune (EDM): FR DE EN ES IT
Ghid de control al expunerii la sablare, măcinare, rectificare și polizare: FR DE EN ES IT
Ghid de control al expunerii la topire și turnare în turnătorie: FR DE EN ES IT
Ghid de control al expunerii la tratamentul termic: FR DE EN ES IT
Ghid de control al expunerii la forjare: FR DE EN ES IT
Ghid de control al expunerii la sudare: FR DE EN ES IT

 

RESURSE - www.berylliumsafety.eu conține broșuri ușor de utilizat pentru fiecare dintre aceste activități. Aceste broșuri sunt disponibile în engleză, spaniolă, italiană, franceză și germană.

Sus pe pagină↑

Evaluating Workplace Exposure

Evaluarea expunerii la beriliu la locul de muncă

Cantitatea de praf de beriliu sau alte particule de beriliu din aer eliberate în timpul procesării unui produs pe bază de beriliu determină gradul de control al expunerii necesar pentru protejarea lucrătorilor. Pentru a determina nivelurile de expunere la beriliu invizibile cu ochiul liber la un anumit loc de muncă, este necesară colectarea probelor de aer. Un igienist industrial sau un alt profesionist calificat în domeniul sănătății și siguranței muncii trebuie chemat să stabilească un plan de prelevare. 

RESURSE - www.berylliumsafety.eu conține următoarele documente utile:

Ghid de evaluare a expunerii: FR DE EN ES IT

Instrument pentru susținerea instruirii referitoare la strategiile de evaluare a expunerii

Ghid privind obligațiile de informare și evaluare a siguranței chimice; Capitolul R.14: Evaluarea expunerii

profesionale (ECHA)

Sus pe pagină  ↑

Controlling Workplace Exposures

Controlul expunerii la locul de muncă

Facilitățile în care materialele care conțin beriliu sunt manipulate în așa fel încât să genereze particule sunt încurajate să implementeze controale tehnice, controale ale practicilor de lucru și controale ale echipamentelor de protecție, reducând astfel expunerea potențială a lucrătorilor. Controalele expunerii pentru a limita emisiile de praf și dispersia, adică menținerea zonelor de lucru cu beriliu curate și împiedicarea pătrunderii particulelor de beriliu în plămâni, piele, îmbrăcăminte, în zona de lucru și la uzină în general, trebuie evaluate și implementate în mod corespunzător.

Principalele instrumente pentru reducerea expunerii sunt controalele tehnice. Ventilația locală prin aspirare, practicile de curățare sau procesarea umedă sunt adesea modalități eficiente de a controla producția de particule din aer. Un alt tip de control al expunerii este utilizarea echipamentului individual de protecție (EIP), cum ar fi un aparat de respirat. 

BeST a elaborat un ghid pentru sursele de expunere care determină potențialul de risc pe activități și abordează probleme operaționale specifice. Instrumentul poate fi, de asemenea, utilizat ca ajutor în instruire.

RESURSE - www.berylliumsafety.eu conține următoarele documente utile:

Echipament individual de protecție și ghid de igienă: FR DE EN ES IT

Surse de expunere și strategii de control

 

Sus pe pagină↑

Medical Surveillance

Supravegherea medicală a lucrătorilor

Angajatorii trebuie să respecte condițiile stabilite de statele membre în ceea ce privește supravegherea sănătății la locul de muncă. Cu toate acestea, BeST recomandă ca orice lucrător care prezintă semne sau simptome de expunere la beriliu să fie evaluat de un medic specializat în boli pulmonare cronice.

Țările europene au desemnat puncte focale regionale pentru siguranța și sănătatea în muncă, care constituie de obicei autoritatea națională competentă.

RESURSE - www.berylliumsafety.eu conține o listă a punctelor focale naționale.
 

 

Sus pe pagină  ↑

Uses, Benefits and Critical

Utilizări, beneficii și aplicații esențiale ale beriliului

Datorită combinației sale unice de mai multe calități, beriliul și materialele care conțin beriliu au devenit materiale importante pentru o gamă largă de aplicații comerciale și guvernamentale. Aceste materiale aduc avantaje de neegalat societății și rămân materialele preferate în aplicații critice în care eșecul nu este o opțiune. Beriliul a fost o materie primă critică pentru UE de la prima listă din 2011.

RESURSE - www.berylliumsafety.eu conține următoarele documente utile:

Aplicații critice ale beriliului

Beneficiile pe care beriliul le aduce societății

Utilizările beriliului

Sus pe pagină  ↑

Contact Us

CONTACTEZ NOUS

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Bélliard 205

B-1040 Brussels

Tél: +32 (0)2 213 74 20

Email: info @ beryllium . eu

bottom of page